​Et pa​tientredskab til egenmestring af medicin gennem dialog med sundhedspersonale

Medicinkompasset er et sundhedsteknologisk redskab til bedre håndtering af højrisiko medicin - til borgere, læger og sundhedsaktører.

Hent Medicinkompasset i dag  ⯈

Et digitalt treatment tracking tool​​

Medicinkompasset understøtter en sikker opstart, justering, reducering eller ophør af din medicin. Og er desuden tilgængelig 24/7.

Læs mere om medicinbruget i Danmark

Medicinkompasset tracker og giver dig et ​visuelt overblik over:

Mental trivsel​

Fysisk trivsel

Medicindoser

Symptomer

Bivirkninger

Medicinkompasset/MediBee Care A/S  |  Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K.  |  info@medicinkompasset.dk​

Følg os på

facebook​  instagram  youtube  twitter  linkedin